Mobilpriser.dk  /   Retningslinier

Forretningsbetingelser på Mobilpriser.dk

Følgende paragraffer beskriver de betingelser, som enhver forhandler på Mobilpriser.dk, har accepteret ved indgåelse af aftale med Mobilbasen ApS.

Generelle forretningsbetingelser:

§01:
Forhandlerregler - overfor brugerne på Mobilpriser.dk
Samt aktuel gældende dansk lovgivning skal til enhver tid overholdes.

§02:
Formålet med samarbejdet mellem forhandlerne og Mobilbasen ApS, er at fremvise de gældende produktpriser overfor slutbrugeren.

§03:
Mobilbasen ApS forpligter sig til, at holde databasen opdateret med produkter og abonnementer. Databasen opdateres 3 gange dagligt. Kl. 10:00, kl. 14:00 og kl. 18:00

§04:
Forhandlerne skal jævnligt validere priserne. Valideres priserne ikke bliver den automatisk slettet efter hhv. 12 dage på onlinepriser og 30 dage på offlinepriser. Udførelsen af valideringen er forhandlerens ansvar, og systemet udsender advarselsmails til profilens login-mailadresse.
Hvis priser slettes som følge af manglende validering, skal priserne indtastes eller oprettes igen. Mobilbasen ApS laver kun backup af hele den samlede database, ikke af enkelte forhandlerprofiler.
Det betyder, at priserne ikke kan føres tilbage efter en sletning. Dog kan Mobilbasen ApS, i særlige tilfælde, få trukket priserne ud af den samlede backup. Udgiften for dette vil være kr. 1.000,- ekskl. moms pr. gang, hvilket vil blive opkrævet på forhandlerens næste faktura.

§04a:
Mobilbasen ApS kan i specielle tilfælde stå for opdateringen af priserne for forhandlerne. Det sker til en timepris på kr. 575,- ekskl. moms. Der aftales på forhånd et maksimum antal ugentlige timer.

Nye forhandlere:

§05:
Forhandleraftale:
Som forhandler betales en månedligt grundpris, samt en pris pr. opnået klik/lead. De aktuelle priser oplyses ved henvendelse til Mobilpriser.dk

§05a:
Reparatøraftale:
Som reparatør betales månedligt en pris pr. opnået klik/lead. De aktuelle priser oplyses ved henvendelse til Mobilpriser.dk

§06:
Efter tilmeldingen er forhandlerens konto åben for F1 (indtastning af priser manuelt), F2 (import/back-up af priser), samt eventuelt F3 (automatisk opdatering).
Ekstrafunktioner (F4 ? Statistik af toppriser, og F5 - Mini-logos/Fremhævelse) kan en forhandler anmode om at få adgang til.
Aktuelle priser oplyses ved henvendelse til Mobilpriser.dk.

Fakturering:

§07:
Al fakturering sker elektronisk via email, som PDF-dokument. Såfremt forhandleren ønsker, at faktura skal sendes med post, tillægges et faktureringsgebyr på kr. 100,- ekskl. moms pr. regning, kontooversigt eller rykker.

§08:
Betaling sker bagud, hvilket vil sige at den første i måneden udsendes regningen, som dækker den seneste måned. Regningen dækker både abonnement, klik og diverse tilvalgsfunktioner.

§09:
Der er otte dages betalingsfrist fra påført faktura dato med mindre andet er aftalt.

Rykkere - nedlukning og genåbning:

§10:
Overskrides betalingsfristen udsendes automatisk én rykker. Der tillægges et rykkergebyr på kr. 100,- ekskl. moms. Såfremt betalingen ikke falder efter rykkerskrivelserne, vil sagen uden varsel blive sendt til inkasso.

§11:
I forbindelse med udsendelsen af den første rykker, bliver forhandlerens profil automatisk deaktiveret. Alle priserne fra den pågældende forhandler, bliver dermed inaktive.
Forhandlerprofilen kan først genåbnes, når den fulde betaling er modtaget hos Mobilbasen ApS. Den efterfølgende faktura vil være pålagt et genåbningsgebyr på kr. 200,- ekskl. moms.

§12:
Forhandleren skal selv meddele ændring af kontaktinformationer; mailadresse, kontaktperson, telefonnummer og øvrige oplysninger, som Mobilbasen ApS skal bruge for at komme i kontakt med forhandleren.
Mobilbasen ApS frasiger sig ethvert ansvar for ikke-oplyste kontaktændringer.

Opsigelse / ændring af abonnement:

§13:
En aftale mellem en forhandler og Mobilbasen ApS kan fra forhandlerens side opsiges med 3 måneders varsel til den første i en måned.

§14:
Afmelding af funktioner i en forhandlerprofil, skal ske med 30 dages varsel til den første i en måned.

§15:
Tilmelding af funktioner til en forhandlerprofil kan se med øjeblikkelig virkning. Mobilbasen ApS har dog to hverdage til at aktivere funktionerne. Sker tilmeldingen midt i en måned, opkræves den fulde pris for funktionen på den efterfølgende faktura.

§16:
En forhandler kan i en periode sætte sit abonnement hos Mobilpriser.dk i bero, f.eks. i forbindelse med ferielukning o.l. efter forudgående aftale med Mobilpriser.dk / Mobilbasen ApS. Et abonnement kan sættes i bero ved udgangen af en måned og dækker kun fremadrettet. Grundprisen nedsættes med 50% og betaling af tillægsydelser bortfalder i denne periode.

Prisændringer:

§17:
Mobilbasen ApS kan justere prisen for deltagelse med et varsel på 30 dage til den første i en måned. Priserne kan kun justeres fremadrettet.
Ved en prisændring kan en forhandler inden for varslingsperioden afbryde samarbejdet med Mobilbasen ApS, og dermed frigøre sig for opsigelsesvarslet (beskrevet i §13 og §14).

Hvert år justeres alle priserne dog pr. 1. januar med minimum 3 procent - Denne justering giver ikke mulighed for en forhandler at ophæve aftalen med Mobilbasen ApS.

Ansvar:

§18:
En forhandler eller slutbruger, kan ikke på nogen måde rejse erstatningskrav overfor Mobilpriser.dk / Mobilbasen ApS for tabt salg eller fortjeneste. Hverken i forbindelse med systemnedbrud, udelukkelse eller andre forhold.
Således kan Mobilbasen ApS heller ikke drages til ansvar, hvis informationsmails fra systemet er gået tabt.

Mobilbasen ApS / December 2018
Om brug af cookies